ΕΚΔΟΣΕΙΣ 19ου ΑΙΩΝΑ

LES ODEURS DE PARIS

LES ODEURS DE PARIS
LOUIS VEUILLOT 1867  

Τιμή για εσας: 50,00 €

—————

L' ORIGINE DES ESPECES

L' ORIGINE DES ESPECES
(Η καταγωγή των ειδών-Δαρβίνος) PARIS 1876 A' Έκδοση Tradouite sur Anglaise par...

Τιμή για εσας: 200,00 €

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΟΛΣΜΙΘ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΗΓΑΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΟΛΣΜΙΘ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΗΓΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1849 Έκδοσις Δευτέρα Επηυξημένη Προς Χρήσιν των Ελληνικών Σχολέιων ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ...

Τιμή για εσας: 80,00 €

—————

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1867 Προς Χρήσιν των Γυμνασίων και προς Ιδιαιτέραν Μελέτην Τόμος Πρώτος  Δ....

Τιμή για εσας: 50,00 €

VOYAGE DU JEAN ANACHARSIS EN GRECE

VOYAGE DU JEAN ANACHARSIS EN GRECE
 PARIS 1830 Par J.J.Barthelemy Avec figures  CHEZ ABEL LEDOUX FILS, EDITEUR SIZE...

Τιμή για εσας: 150,00 €

—————