ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΣ-4η ΔΙΕΘΝΗΣ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1685-1789

ΑΘΗΝΑ Ιούλιος 1944 2η Έκδοση Ανέκδοτα Έγγραφα για την Οικονομία της Εποχής από τα Γαλλικά...

Τιμή για εσας: 50,00 € 40,00 €

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ 1930 (Αρχειομαρξιστές-Τροτσκιστές) Μέρος Πρώτο ΛΟΥΚΑ ΚΑΡΛΙΑΦΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ...

Τιμή για εσας: 70,00 € 50,00 €

<< 1 | 2 | 3