ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (Με υποκατηγορίες)

ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
1840 Μάρτιος-Απρίλιος & Μάϊος  Αφορώσα τα Εντός της Ελλάδος Ανευρισκόμενας...

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————

ARCHEOLOGIA GRAECA OF THE ANTIQUITIES OF GREECE

ARCHEOLOGIA GRAECA OF THE ANTIQUITIES OF GREECE
Vol 1 EDINBURGH 1832 By JOHN POTTER M.D Contains a concise history of the Grecian States and a...

Τιμή για εσας: 100,00 €

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1934 ΕικονογραφημένοςΠ Περιγραφή του Εντός και Εκτός της Άλτεως Ναών και Οικοδομημάτων...

Τιμή για εσας: 15,00 €

—————

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1884 Μέρος Πρώτον:Νομίσματα  Νομισματική Σειρά Ε' Της Συλλογής Αλέξανδρου Ν....

Τιμή για εσας: 40,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΗΣΙΝ 1900 Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας ΙΙΙ Από της εν 'Έτει 1837 Ιδρύσεως...

Τιμή για εσας: 40,00 €

—————

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1905 Materiam Superabat Opus Υπό Α.Ν.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΕΚ ΤΗΣ...

Τιμή για εσας: 130,00 €

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1916-1919

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1916-1919
ΑΘΗΝΗΣΙΝ 1922 ΤΥΠΟΙΣ Π.Δ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:17Χ24 ΣΕΛΙΔΕΣ:97+25+40+82+ πολλές φωτογραφίες εντός...

Τιμή για εσας: 40,00 €

—————

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1872 Προς Χρήσιν των Κατά το Βασιλείω Αρχών και Αυτών των Πολιτών Υπό της εν Αθήναις...

Τιμή για εσας: 30,00 €

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1872 Από Ιουνίου 1871 μέχρι Ιουνίου 1872 ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:13Χ21 ΣΕΛΊΔΕΣ:25+3...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

CHRONIQUE DES FOUILES ET DECOUVERTES ARCHELOGIQUES EN GRECE EN 1966

CHRONIQUE DES FOUILES ET DECOUVERTES ARCHELOGIQUES EN GRECE EN 1966
ATHENES 1967 Extrait du Bulletin de Correspondance Hellenique Tome 91 Anee 1967 GEORGES DAUX ECOLE...

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————