ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (Με υποκατηγορίες)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1916-1919

ΑΘΗΝΗΣΙΝ 1922 ΤΥΠΟΙΣ Π.Δ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:17Χ24 ΣΕΛΙΔΕΣ:97+25+40+82+ πολλές φωτογραφίες εντός...

Τιμή για εσας: 40,00 €

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1872 Προς Χρήσιν των Κατά το Βασιλείω Αρχών και Αυτών των Πολιτών Υπό της εν Αθήναις...

Τιμή για εσας: 30,00 €

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1872 Από Ιουνίου 1871 μέχρι Ιουνίου 1872 ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:13Χ21 ΣΕΛΊΔΕΣ:25+3...

Τιμή για εσας: 20,00 €

CHRONIQUE DES FOUILES ET DECOUVERTES ARCHELOGIQUES EN GRECE EN 1966

ATHENES 1967 Extrait du Bulletin de Correspondance Hellenique Tome 91 Anee 1967 GEORGES DAUX ECOLE...

Τιμή για εσας: 30,00 €

MANUEL D' ARCHEOLOGIE GREQCUE

1939  Tome II La Sculpture  Periode Classic SIZE 14X22 PAGES 522-1016+photos

Τιμή για εσας: 60,00 €

LE MONDE EGEEN

PARIS 1956 TROIE-CRETE-MYCENES 116 Hors-texte FRIEDRICH MATZ EDITIONS BUCHET/CHASTEL SIZE...

Τιμή για εσας: 100,00 €

HUMFRY PAYNE ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ

ΑΘΗΝΑ 2008 Αρχαιολογία και Νεοελληνική Πραγματικότητα στα Χρόνια του Μεσοπολέμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ...

Τιμή για εσας: 30,00 €

<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18