ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (Με υποκατηγορίες)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΗΣΙΝ 1900 Από την εν Έτει 1837 Ιδρύσεως Αυτής Μέχρι του 1900 Υπό Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ...

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1951 Εικονογραφημένο Κ.Α.ΡΩΜΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:21Χ29 ΣΕΛΙΔΕΣ:57+23...

Τιμή για εσας: 45,00 €

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2008 Εικονογραφημένο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

COMPTES RENDUS DE CONGRES INTERNATIONAL D' ARCHEOLOGIE

COMPTES RENDUS DE CONGRES INTERNATIONAL D' ARCHEOLOGIE
ATHENES 1905 Sous la Presidence de S.A.R le Prince Royal des Helenes, President de la Societe...

Τιμή για εσας: 45,00 €

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1916-1919

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1916-1919
ΑΘΗΝΗΣΙ 1922 ΤΥΠΟΙΣ Π.Δ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17Χ25 ΣΕΛΙΔΕΣ:82    

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

ΔΥΩ ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΥΩ ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1869 Συγκροτηθείσαι Τη 8 και τη 29 Ιουνίου ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1861 Συγκροτηθείσα τη 2 Ιουλίου ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1837 Αφορώσα τα εντός της Ελλάδος Ανευρισκόμενας...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  1862 (12 τεύχη, όλο το έτος.Τιμή μεμονωμένων τευχών 20 ευρώ/τεμ.) Εκδιδόμενη...

Τιμή για εσας: 160,00 €

—————

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1870 Απρίλιος Εκδιδόμενη υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας Δαπάνη της Βασιλικής...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————