Αρχαιολογικά

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  1862 (12 τεύχη, όλο το έτος.Τιμή μεμονωμένων τευχών 20 ευρώ/τεμ.) Εκδιδόμενη...

Τιμή για εσας: 160,00 €

—————

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1870 Απρίλιος Εκδιδόμενη υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας Δαπάνη της Βασιλικής...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1875 Εκδιδόμενη υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας Δαπάνη της Βασιλικής...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1952 Εικονογραφημένο Υπό Γεωργίου Α.Σωτηρίου & Μαρίας Γ.Σωτηρίου Κείμενον ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ...

Τιμή για εσας: 100,00 €

THE GREEK MUSEUMS

THE GREEK MUSEUMS
ATHENS 1975 Translation: Kay Cicellis, Harry Hionides, Helen Zigada, Robert Lidell, Brian de...

Τιμή για εσας: 50,00 €

—————

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
1837 Αφορώσα τα Εντός της Ελλάδος Ανευρισκόμενας Αρχαιότητας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αρ.14 Σημειώσεις Επί των...

Τιμή για εσας: 30,00 €

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΑΘΗΝΗΣΙ 1837 Αφορώσα τα Εντός της Ελλάδος Ανευρισκόμενας Αρχαιότητας Εκδιδόμενη κατά Βασιλικής...

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1881 -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1882 -ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1881 -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1882 -ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1882 (Δύο βιβλία) +ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Βιβλίο Ι Πρακτικά της εν Αθήναις...

Τιμή για εσας: 100,00 €

ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
1840 Μάρτιος-Απρίλιος & Μάϊος  Αφορώσα τα Εντός της Ελλάδος Ανευρισκόμενας...

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————

ARCHEOLOGIA GRAECA OF THE ANTIQUITIES OF GREECE

ARCHEOLOGIA GRAECA OF THE ANTIQUITIES OF GREECE
Vol 1 EDINBURGH 1832 By JOHN POTTER M.D Contains a concise history of the Grecian States and a...

Τιμή για εσας: 100,00 €

—————