ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1831-1939

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Α' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1927 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ ΤΟΜΟΣ Α' (26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1926-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1929) ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ...

Τιμή για εσας: 50,00 € 40,00 €

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Β' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1928 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΑΠΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1928 ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ...

Τιμή για εσας: 50,00 € 40,00 €

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΣΥΝΟΔΟΣ Α'

1930 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΤΟΜΟΣ Β' 1929 ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ...

Τιμή για εσας: 50,00 € 40,00 €

ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' -ΣΥΝΟΔΟΣ Β'

1930 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩ.Δ.ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Α' (15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1929-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1930) ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ...

Τιμή για εσας: 50,00 € 40,00 €

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

1926 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΤΟΜΟΣ Δ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ...

Τιμή για εσας: 50,00 € 40,00 €

ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

1933 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργού Θρησκευμάτων & παιδείας) 33 Συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου...

Τιμή για εσας: 20,00 € 15,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

1940 ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΟΝ-ΜΕΤΑΞΑΣ) Μονόφυλλο κάλεσμα για τους εορτασμούς της 25ης...

Τιμή για εσας: 30,00 € 20,00 €

ΑΙ ΙΔΕΑΙ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ

1971 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΥΠΟ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΠΥΡΣΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:15Χ21,5ΕΚ. ΣΕΛΙΔΕΣ:143 Σημείωση...

Τιμή για εσας: 30,00 € 20,00 €

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -Ε.Ο.Ν ΜΕΤΑΞΑΣ

Δακτυλογραφημένος ο ύμνος της Μεταξικής Νεολαίας, σε επίσημη κόλλα μεγέθους Α4 της Οργάνωσης.

Τιμή για εσας: 30,00 € 20,00 €

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΡΥΘΜΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1940 Ε.Ο.Ν ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Θ.ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21ΕΚ. ΣΕΛΙΔΕΣ:151 Λεκέδες στα...

Τιμή για εσας: 20,00 € 15,00 €

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>