ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κωδικός προϊόντος: AD2707
Τιμή για εσας: 20,00 €
Γρα
μμ
ένες
από
διαλεχτό
επιτελείο
φιλολό
γων
,
ιστορικών
και
συγγραφέων
. "
Μια
σειρά
από
εκλεκτές
μ
ονογραφίες
"
/
Εκδοτικός
Οίκος
Αδελφών
Κοτζιά
,
Αθήνα
,
χ
.
χ
.
*
Καραϊσκάκης
,
ο
αρχιστράτηγος
του
21.
Κεί
μ
ενο
Σωτήρη
Πα
τατζή
*
Μακρυγιάννης
,
ο
μ
εγάλος
απροσκύνητος
.
Κεί
μ
ενο
Τάσου
Βουρνά
*
Περικλής
,
ο
κεραυνός
του
χρυσού
αιώνα
.
Κεί
μ
ενο
Τάσου
Λιγνάδη
*
Κατσαντώνης
,
ο
θρύλος
της
Ρού
μ
ελης
.
Κεί
μ
ενο
Σπύρου
Ιωάννου
*
Αλκιβιάδης
,
η
δαι
μ
όνια
και
αινιγ
μ
ατική
φυσιογνω
μ
ία
της
Ιστορίας
.
Κεί
μ
ενο
Τάσου
Λιγνάδη
*
Νικηφόρος
Φωκάς
,
ο
ασκητής
πολέ
μ
αρχος
.
Κεί
μ
ενο
Νίκου
Πέππα
11
*
Λασκαρίνα
Μπου
μ
πουλίνα
,
η
καπετάνισσα
.
Κεί
μ
ενο
Δη
μ
ήτρη
Μπεζαντέ
*
Μέγας
Αλέξανδρος
,
ο
δοξασ
μ
ένος
εκπολιτιστής
και
στρατηλάτης
της
αρχαιότητας
.
Κεί
μ
ενο
Τάσου
Βουρνά
*
Ε
μ
μ
ανουήλ
Ξάνθος
,
ο
πρωτοπόρος
Φιλικός
.
Κεί
μ
ενο
Γιάννη
Κουχτζόγλου
*
Θανάσης
Διάκος
,
ο
πρωτο
μ
άρτυρας
του
21.
Κεί
μ
ενο
Σπύρου
Ιωάννου
.
-
Πανόδετο
(
ιδιωτική
βιβλιοδεσία
), μ
ε
σφραγίδα