ΛΕΞΙΚΑ

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

1960 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β,ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:BASIMEVI...

Τιμή για εσας: 50,00 €

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

1960 ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΝΕΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANCAIS GREC MODERNE

1860 Υπό Κωνσταντίνου Βαρβάτη Αφιερωθέν προς την Αυτού Μεγαλειότητα του Αυτοκράτορα των Γάλλων...

Τιμή για εσας: 80,00 €

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ΄ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

1835 Α' ΕΚΔΟΣΗ Εις το Αρχαίον Ελληνικόν & το Γαλλικόν.Μετά Προσθήκης Γεωγραφικού Πίνακος των...

Τιμή για εσας: 200,00 €

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ -ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1852 (Δύο Λεξικά δεμένα μαζί) ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1:ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ...

Τιμή για εσας: 120,00 €