Καταστατικά, ΦΕΚ, Νομοθεσίες κ.α.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

1909 Δεκαπεντασέλιδο, επί υπουργείας Αθ.Ευταξία

Τιμή για εσας: 30,00 €

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΑΘΗΝΑΙ 1946 ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ο.Κ.Σ.Ε.- ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ...

Τιμή για εσας: 12,00 €

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1953 Προς το 10ον Πανελλαδικόν Εργετικόν Συνέδριον ΑΘΗΝΑΙ    

Τιμή για εσας: 15,00 €

ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1932 Νόμοι,Διατάγματα & Υπουργικαί Αποφάσεις Επιμέλεια Θ.Κούλα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21 ΣΕΛΙΔΕΣ:120

Τιμή για εσας: 15,00 €